Hydrostatic tank inspection max 15 liter

The disassembly and assembly of a single bottle + new o-ring is included.
€60.00

In België zijn er 2 type keuringen: 

 • een visuele keuring (van zowel binnen- als buitenzijde) ten laatste 
  30 maand na de laatste hydrostatische keuring. Je vindt het bewijs
  van deze keuring terug op je fles als de letters "RR" gevolgd door
  de datum van de keuring. Tevens levert het organisme je ook een
  schriftelijk bewijs van de keuring.

 • een hydrostatische keuring 1 maal om de vijf jaar. De testdruk is
  typisch 50% hoger dan de normale werkdruk (i.c. 300bar voor onze 
  normale 200bar duikflessen). Het keuringsbewijs vind je terug op
  je fles als de letter "R", gevolgd door de datum van de keuring. 
  Het organisme levert je een schriftelijk bewijs van deze keuring.

 

De keuring wordt georganiseerd vanaf er 5 flessen aangemeld zijn of na afspraak.