Verzenden & terugsturen

Verzending:

De verkoper doet zijn best om de producten te leveren op het bij de bestelling door de Klant opgegeven leveringsadres. De Verkoper doet zijn best om de producten te leveren binnen de door hem op het moment van de bestelling aangegeven termijn. Er kan geen exacte datum aangegeven worden op het ogenblik dat de klant zijn bestelling plaatst of in de bevestiging van de bestelling.  In geval er niet aan de geschatte leveringsdatum kan worden voldaan, zal de Verkoper de Klant hier naar best vermogen van op de hoogte houden. De Verkoper is, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit late levering.

Terugsturen:

De Klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Indien de Klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.

 

U kan deze notities ook terugvinden in onze Algemene Voorwaarden.